Welkom op de site van de Vrije Evangelische Gemeente van Leeuwarden.
De Vrije Evangelische Gemeente van Leeuwarden is een vrij kleine maar toch leuke mix van oudere en jonge christenen.

De bijbel is als Boek der boeken onze grondslag van waaruit elke zondag tijdens een ochtenddienst met zang en gebed gelezen wordt.
Hieruit wordt met name geleefd volgens de regel van Romeinen 1:16,
"Want ik schaam mij het Evangelie niet"
en Galaten 5:13b:
"dien elkaar met liefde".

Om dit te ervaren wordt ook u van harte uitgenodigd voor een dienst op de zondagochtend om 9:30 uur.


De kerk is via twee adressen te bereiken:
Zuidvliet 14, 8921 BL en via Molenpad 5, 8921 BG te Leeuwarden.

De route naar de kerk is te vinden via Google Maps.

De gemeente is aangesloten bij de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten.

Vrije Evangelische Gemeente
Gesitueerd in Leeuwarden sinds 1858
Elke eerste zondag van de maand is er gelegenheid om gezellig met elkaar na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee.
Tevens wordt deze zondag aangegrepen om iets voor de minder bedeelden in de maatschappij te betekenen.
Hiertoe verzoeken wij de bezoekers van de dienst fruit mee te nemen dat na afloop wordt bezorgd bij het Aanloophuis te Leeuwarden.
Het Aanloophuis is een initiatief van alle Protestantse kerken in Leeuwarden en is bedoeld  als opvang in het weekend voor dak en thuislozen. Meer informatie hierover kunt u lezen op de website.
De Werkgroep Zending en Diaconie houdt 2 x per jaar een  inzamelingactie voor de voedselbank.  Dit gebeurt in de biddienst en de dankdienst voor gewas en arbeid.
Wat en voorrecht als we op deze manier de mensen die het nodig hebben een plezier te doen.
ANBI gegevens: