Erediensten.
De erediensten worden doorgaans elke zondagochtend gehouden en beginnen om 9:30uur.
Het spreekt vanzelf dat ook u van harte welkom bent!
Agenda:      
Datum Aanvang
7 januari 9:30
Voorganger:
Schriftlezer:
Beamer:
Collecte:
Kinderoppas:
Mevr. J. Duursma , Epe
Alie Bouma
Mirjam Smit
WZD Leeuwarden
Rimy en Sjors Bouma
    Na afloop van de dienst is er gelegenheid om een lekker kopje koffie te drinken en de nieuwjaarswensen uit te wisselen.
Tevens vragen we u wat fruit mee te nemen voor het Aanloophuis.
14 januari 9:30
Voorganger:
Schriftlezer:
Beamer:
Collecte:
Kinderoppas:

Dhr. U. Zwaga, Mantgum
Judith Poelstra
Luuk Duursma
Aanloophuis
Karin Mulder-Boersma
21 januari 9:30 Voorganger:
Schriftlezer:
Beamer:
Collecte:
Kinderoppas:

Ds. L. Oost, Wergea
Sarah Luinstra
Johan Luinstra
Bloemendienst
B.A. Wiersma-Zijlstra

28 januari 9:30 Voorganger:
Schriftlezer:
Beamer:
Collecte:
Kinderoppas:

Maj. F. v.d. Werf
Robert-Jan Luinstra
Hibbe Wiersma
Onderhoud Gebouwen
Robert-Jan Luinstra

4 februari 9:30 Voorganger:
Schriftlezer:
Beamer:
Collecte:
Kinderoppas:
Mevr. M. van Veen, Arnhem
Peter Sjoerdsma
Laurens Eijgelaar
Werelddiaconaat
Pieter Zijlstra
    Na afloop van de dienst is er gelegenheid om een lekker kopje koffie te drinken.
Tevens vragen we u wat fruit mee te nemen voor het Aanloophuis.
11 februari 9:30 Voorganger:
Schriftlezer:
Beamer:
Collecte:
Kinderoppas:

Dhr. L. v.d. Ven, Aldeboarn
Jan de Vries
Mirjam Smit
Orgelfonds
Jetske Terpstra en Rimy Bouma

Vrije Evangelische Gemeente
Gesitueerd in Leeuwarden sinds 1858